Hydroizolacje

  • Hydroizolacje

Wyprodukowane na bazie cementu materiały uszczelniające Vandex składają się ze specjalnych cementów, piasków kwarcowych o optymalnym uziarnieniu oraz różnego rodzaju aktywizujących środków chemicznych pochodzenia nieorganicznego.

Vandex posiada dwa rodzaje produktów do hydroizolacji.

Pierwszą grupę stanowią kapilarnie aktywne składniki, które działają przez penetrację betonu zapewniając jego ochronę przed działaniem wody.Drugi rodzaj to szlamy i zaprawy, które tworzą barierę hydroizolacyjną.

Efekt izolacji w technologii Vandex osiąga się dzięki utworzeniu na powierzchni betonu wodoszczelnej warstwy z powłoki Vandex, która dodatkowo dostaje się wraz z wilgocią na skutek ciśnienia osmotycznego do naczyń kapilarnych betonu.

Tutaj dochodzi do reakcji środków chemicznych Vandex z aktywnymi składnikami betonu, na skutek której tworzą się związki chemiczne zamykające kapilary i rysy woskowate. Przejście wody w postaci płynnej staje się niemożliwe, podczas gdy nadal możliwe jest przedostawanie się wody w postaci pary wodnej.

Izolacja Vandex poza tym chroni beton w pewnym zakresie przed
wpływami zewnętrznymi, takimi jak: dwutlenek węgla,
chlorki, siarczany i azotany. Przedostawanie się tych
rozpuszczonych substancji do betonu zmniejsza się znacznie
dzięki uszczelnieniu powierzchni.

Produkty Vandex po nałożeniu stają się integralną częścią betonu, wzmacniają go i są z nim wysoce homogeniczne.

Nasze produkty znajdują zastosowanie przy hydroizolacji:

  • fundamentów
  • parkingów
  • tarasów zielonych
  • szybów windowych
  • przemysłowych zbiorników wodnych
  • ścian oporowych
  • dylatacji
  • przerw roboczych
  • i innych.
Dokumenty techniczne
Tytuł Typ Pobierz
VANDEX AM 10 Karty produktu
VANDEX BB 75 Karty produktu
VANDEX BB 75 E Karty produktu
VANDEX BB 75 E Z Karty produktu
VANDEX BB 75 Z Karty produktu
VANDEX CEMELAST Karty produktu
VANDEX CEMELAST WHITE Karty produktu
VANDEX FLEXBIT 2K Karty produktu
VANDEX PLUG Karty produktu
VANDEX RAPID M Karty produktu
VANDEX SUPER Karty produktu
VANDEX SUPER WHITE Karty produktu
VANDEX UNI MORTAR 1 Karty produktu
VANDEX UNI MORTAR 1 Z Karty produktu
Broszury i ulotki
Tytuł Typ Pobierz
Broszura Vandex Broszury

Bądź na bieżąco