Renowacja budynków

  • Renowacja starych budynków

Inwestowanie w renowację budynków jest bardzo opłacalne - wartość nieruchomości wzrasta a jej powierzchnia może być wykorzystywana w sposób komercyjny.

Remontowanie budynków jest również istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dla zdrowia, przyjaznego wyglądu i standardu zamieszkania.

Produkty Vandex pozwalają stworzyć barierę przeciw podciąganiu kapilarnemu wilgoci, zapobiegać powierzchniowym i podpowierzchniowym skutkom krystalizacji soli oraz naprawiać wywołane przez nie zniszczenia

Dostępne systemy

Do renowacji budynków rekomendujemy następujące produkty:

Dokumenty techniczne
Tytuł Typ Pobierz
VANDEX IC Karty produktu

Bądź na bieżąco